1090-1 EXC3

Kvalitet från Dalarna

EN 1090 Stålkonstruktioner

​​​​​​​
Enligt byggproduktförordningen är vi ålagda att CE-märka våra byggprodukter enligt harmoniserad standard. Den harmoniserade standarden för byggprodukter i stål är EN 1090-1. Vi är certifierade i den högre delen av 1090 serien, EXC3. Det innebär att vi får tillverka och utföra mer kvalificerade arbeten. Exempel på sådana arbeten kan vara tillverkning och reparationer av broar, traversbanor och läktare som har en hög kravbild på kvalité, utförande och spårbarhet.

Vid CE-märkning enligt 1090-1 finns det fyra olika sätt att utföra CE-märkningen. Vi på Falu Mekanisa Verkstad AB är certifierade att CE-märka enligt metod 1 "Mått och form", metod 2 "med konstruktionsansvar" samt metod 3a "enligt av kunden erhållen komponentspecifikation".

Vid avslutat 1090 projekt levereras efrorderlig dokumentation med CE-märknig samt tillhörande prestandadeklaration av bärverksdelar i stål.

Kontakta gärna någon av våra tekniska säljare för ett personligt möte.
​​​​​​​

Vill du veta mer?

​​​​​​​
Kontakta oss på tel: 073-631 90 76